Waterwerk

In opdracht van gemeenten en particulieren leggen wij beschoeiingen aan om de oever te verstevigen Wij voeren ook baggerwerk en sloot werk uit, bv. voor het waterschap van Delfland. Wij werken meestal vanaf de kant, zelden vanaf het water. In combinatie met waterwerk, straatwerk, tuinwerk of groenwerk kunnen wij ook diverse hekwerken plaatsen.