Groenwerk

Aannemingsbedrijf Poot-Labots heeft een breed aanbod van groenwerk en groenvoorziening, zowel voor particulieren als voor bedrijven en gemeenten. Een greep uit onze diensten:

  • Snoeien van bomen en struiken in tuinen, parken, wegbermen en spoorbermen.
  • Maaiwerk: gazon, bermen, dijken, weiland en slootkanten (klepelmaaien).
  • Bomen rooien; boomstronken en boomwortels verwijderen; onderhoud van bomen.
  • Onkruidbestrijding: o.a. in borders, op paden en op parkeerterreinen.
  • Groenvoorziening: bv. in een particuliere tuin, plantsoen of park.
  • Tuinwerk: tuin leeghalen, grond of zand opbrengen, stoepen en schuttingen maken.